Træfældning
Topkapning
Beskæring
Flishugning
Stubfræsning
Hækklipning
Rydning
Brændekløvning

Træfældning

Vi løser mange forskellige typer af opgaver. Vores hovedområder er listet op til venstre herfor, men vi udfører f.eks. også pleje og planlægning af haver og grønne arealer.                      
Greenzone v/Rasmus Petersen  | Tlf.: 0045 20 44 90 55 | petersen.rasmus@gmail.com