Træfældning

Topkapning
Beskæring
Flishugning
Stubfræsning
Hækklipning
Rydninger
Udlejning af maskiner

 
Personale er uddannet og arbejdet er fuldt forsikret.

Stubfræsning

 
Greenzone v/Rasmus Petersen  | Tlf.: 0045 20 44 90 55 | petersen.rasmus@gmail.com